6 תשובות
יותר שעה לישון
יותר שעה
שעה אחת יותר
יותר שעה לישון כי מעבירים אחורה את השעון.
יותר שעה
יותר שעה לישון