4 תשובות
שעון החורף חוזר בלילה שבין שבת לראשון ד' תשרי התשע"ב 2.10.2011
ב 2 באוקטובר (בלילה שבין שבת לראשון) בשעה 2:00 בלילה יתחלף השעון לשעה אחת קודם, נרוויח שעה. במקום 2, יהיה 1.
בלילה שבין ה-1 ל-2 באוקטובר
בין הראשון באוקטובר לשני באובטובר, עוד פחות מחודש:)