7 תשובות
תלוי איזה טלפון ועם הוא משוכלל
אמור, כן
כל טלפון שעודכן בארבע השנים האחרונות, כן
אם השעון בטלפון מכוון לאוטומטי כן ואם לא לא