2 תשובות
נכנס להגדרות יורד עד למטה לוחץ על:
מחיקת החשבון-מחיקת החשבון שלי-ואז בוחר את אחת האפשרויות למה החלטת לעזוב. ולאחר מכן החשבון נמחק.
אנונימי
שואל השאלה:
אין לי את האפשרות הזאת
אנונימי