תשובה אחת
לא, את צריכה למחוק דרך ההגדרות באפליקציה
אביעד