2 תשובות
הנה:
http://support.twitter.com/entries/15358-how-to-deactivate-your-account
מנחם גליק מומחה סטיפס
הקישור האחרון בעמוד: "סגירת החשבון שלי"