3 תשובות
אני חושבת שיש שם הגדרות, ומחיקת חשבון כשאתה גולל הכי למטה
אתה נכנס להגדרות>

יורד הכי למטה ולוחץ על- Delete account / מחק חשבון.
אנונימית
שואל השאלה:
זהו שאין לי אפשרות להכנס להגדרות, יש לי אפשרות רק לערוך את המידע שלי
אנונימי