3 תשובות
מה זתומרת לא מצליח?
תיכנס לפרטי קבוצה ואז תלחץ מחק קבוצה
שואל השאלה:
אני יודע איך מוחקים ובכל זאת זה לא נמחק
שאלתי אם רק לי זה קורה או לכולם
שואל השאלה:
בדיוק על זה אני מדבר