3 תשובות
שטח: פאי * רדיוס בריבוע
היקף: 2 כפול פאי כפול רדיוס
שטח עיגול זה

פאי*רדיוס^2

והיקף של עיגול זה

2פאי * רדיוס
שואל השאלה:
אוקי לא כל כךהבנתי אז אם באלכם לעזור ליי..
רבע עיגול 10 ס"מ
מה ההיקף והשטח
אנונימית