2 תשובות
היקף: פאי כפול קוטר
שטח: פאי כפול רדיוס כפול רדיוס
שטח זה פאי כפול R בריבוע
היקף זה 2פאי כפול R
ׁ (R-רדיוס)