5 תשובות
שטח והיקף של מה?
שטח: AxB (כפול)
היקף: A+B+A+B
שואל השאלה:
מלבן וריבוע
מלבן- שטח: צלע כפול צלע
היקף: צלע + צלע + צלע + צלע

ריבוע- שטח = צלע X צלע
היקף = צלע 4X
שטח: צלע כפול הצלע שליד.
היקף: צלע ועוד הצלע שליד וכל זה כפול 2.