3 תשובות
רדיוס X רדיוס X פאי = שטח עיגול
2 X רדיוס X פאי = היקף עיגול

(X זה פעולת כפל )
פאי זה 3.14

שואל השאלה:
אני יודעת שפאי זה 3.14
אנונימית