3 תשובות
פאי כפול רדיוס בחזקת שתיים
פאי אר בריבוע
פאי כפול רדיוס המעגל בחזקת שתיים
מעגל הוא המקום הגאומטרי של כל הנקודות במישור שמרחקן מנקודה מסוימת, המרכז, קבוע. המרחק של כל נקודה מהמרכז נקרא רדיוס (בעברית מחוג).

היחס בין היקף העיגול (אותו מקיף המעגל) לקוטרו קבוע בכל המעגלים, ומסומן על ידי האות היוונית π.

למעגל ברדיוס \ R היקף \ 2 \pi R, והוא חוסם עיגול ששטחו \ \pi R^2.