4 תשובות
כל דם הוא אדום
שואל השאלה:
כן, אבל בציורים ובשרטוטים
תא דם העשיר בחמצן מסומן באדום.
תא דם העני בחמצן הינו כחול.
עשיר בחמצן- מסומן באדום (הדם שעובר בעורקים)
עני בחמצן- מסומן בכחול (הדם שעובר בורידים)