2 תשובות

מערכת ההובלה
למערכת ההובלה ולדם הזורם בתוכה, יש חלק חשוב באספקת חומרים הדרושים לפעולת הגוף ובשמירה על תנאי הקיום הדרושים בגוף.
מערכת ההובלה מקשרת בין איברים שונים, המספקים חומרים לכל הגוף, למשל: מערכת ההובלה מובילה חמצן מהריאות ומזון ממערכת העיכול לשאר הגוף. מערכת ההובלה מסייעת בסילוק חומרי פסולת ועודפים של חומרים המצטברים בגוף.

מערכת ההובלה כוללת את הלב ואת צינורות הדם: העורקים, שתפקידם להוביל את הדם אל כל קצוות הגוף, את הנימים, שדרך הדופן שלהם מתרחש חילוף חומרים עם תאי הגוף והוורידים, שתפקידם לאסוף את הדם מכל קצוות הגוף.
מערכת ההובלה מעבירה חומרים שונים ממקום למקום בגוף ויוצרת קשר בין חלקים שונים בגוף. היא מעבירה חומרים ממערכות הקולטות חומרים מהסביבה החיצונית אל תאי הגוף ומתאי הגוף אל מערכות הפולטות חומרים אל הסביבה. מערכת ההובלה מעבירה חומרים הנוצרים במקום אחד בגוף למקומות אחרים, שם הם פועלים.