תשובה אחת
"מערכת ההובלה בגוף היונקים היא מערכת הדם. תפקידי מערכת הדם בגוף הם רבים אך רובם ככולם קשורים לאספקת צרכי הקיום של התאים בגוף. מערכת ההובלה, כשמה כן היא, מספקת דרך להוביל ("לייבא" ו"לייצא") מרכיבים החיוניים לתא ולסלק ממנו מרכיבי פסולת.
אחד מהתפקידים החשובים של מערכת הדם הוא לספק לתאים את החמצן (O2) המשמש לנשימה התאית (החמצן הוא קולט האלקטרונים הסופי בתהליך); זהו התהליך הנותן אנרגיה לגוף ובלעדיו לא ייתכנו חיים. במקביל מערכת הדם מסלקת מהתאים פחמן-דו-חמצני (CO2) הנפלט בתהליך הנשימה התאית ומהווה פסולת.

בנקודה של קליטת החמצן ופליטת הפחמן הדו-חמצני מערכת הדם פועלת בממשק עם מערכת הנשימה.
האוויר המכיל חמצן חודר לריאות דרך הקנה ועד לנאדיות הקטנות; שם דרך הקרומים של הנאדיות וכלי הדם העדינים החמצן והפחמן הדו-חמצני עוברים פעפוע על פי מפל הריכוזים מהנאדיות לדם (חמצן) ומהדם לנאדיות (פחמן-דו-חמצני)."