2 תשובות
בכולן יש ביטוי לעקרון הדיפוזיה
כולן מערכות (?)