תשובה אחת
כאשר האוכל מתעכל הוא מגיע למערכת העיכול שמפרק את המזון לחומרים היעילים לגוף ועוברים דרך מערכת ההובלה אל כל הגוף ומעבירים לו אנרגיה (מערכת העיכול מעבירה למערכת ההובלה)
שאר החומרים הלא רצויים עוברים למערכת הסילוק של הגוף (המעי הגס והדק)