3 תשובות
תפקיד - לספק לכל תאי הגוף את כל הדברים שהם צריכים על מנת להתקיים, באמצעות הדם.
המענה מעליי לא מדויק;
ויסות חום הגוף
הובלת גזים
סילוק פסולת
העברת חומרים חיוניים לתאים
תפקיד חיסוני, יחד עם מערכת הלימפה
ויסות חום הגוף
הובלת גזים
סילוק פסולת
העברת חומרים חיוניים לתאים
תפקיד חיסוני, יחד עם מערכת הלימפה