6 תשובות
אויי סליחה חח זה 25
לא נכון זה 40 כי אם שטחו של ריבוע 100 והצלעות של הריבוע שוות אז כל צלע שווה ל-10
10+10+10+10=40
התשובה היא 40
KmA
40 מטר... שורש של 100 זה 10 ז"א שאורך צלע אחת 10.. 10כפול 4 כי יש ארבע צלעות זה ארבעים..
20 מטר
שטח של ריבוע זה הצלע של הריבוע*הצלע של הריבוע

X-הצלע
X*X=100
X=10

ואז ההיקף זה: 4X
כלומר: 40 מ'
אנונימית