2 תשובות
עם מיספר האיברים זוגי אז את עושה מספר האיברחם חלקי 2 ונגיד יצא לך לך 31 אז את עושה את האיבר ה31 ועוד האיבר שאחריו שהוא 32 חלקי 2 וזה החציון.
אם מספר האיברים אי זוגי אז את פשוט עושה את מספר האיברים חלקי 2 וזה החציון.
אם*