3 תשובות
מסדרים את הסדרה בסדר עולה או יורד, ואז מחפשים מיקום לפי הנוסחא: n+1)|2 שn זה סה"כ הנבדקים/הפרמטרים. ואז יוצא מספר, לדוגמא 8, זהו לא החציון! זהו המיקום של החציון! הולכים לסדרה וסופרים עד שמגיעים למספר 8, המספר ששם זהו החציון.
אה וזה לגבי סה"כ אי זוגי. כשיש לך מספר סה"כ זוגי אז יש שתי מקומות לחיצון (זוגי-2) אז בודקים את המיקום לפי הנוסחא: מיקום ראשון n+1/2 מיקום שני את התוצאה הזאת +1, ואז הולכים לשני המקומות האלה ולוקחים את שני המספרים שם ומחברים ומחלקים ב2 (ממוצע בינהם) ואז זה החציון:)
מקווה שעזרתי:)
לגבי טבלת שכיחיות וכאלה זה סיפור אחר, אבל הכל על אותו עיקרון
החציון זהו הערך אשר מחצית מהנתונים נימצאים מתחתיו או שווים לו
ומחצית מהנתונים נימצאים מעליו

לדוגמה:

קבוצת מספרים

5,20,25,35,50,75

החציון הוא בין שני המיספרים 25 ו 35

(25+35)/2 =30