2 תשובות
סה"כ המספרים +1
לחלק ל2
אם יש 81 מספרים,
81+1
לחלק ל2
האיבר ה40.
מסדרים את המספרים מהקטן לגדול או מהגדול לקטן.

אם יש איבר אמצעי, אז הוא החציון.

אם אין איבר אמצעי, אז החציון הוא הממוצע של 2 האיברים הכי אמצעיים