3 תשובות
מסדרים את הסדרה בסדר עולה או יורד, ואז מחפשים מיקום לפי הנוסחא: n+1)|2 שn זה סה"כ הנבדקים/הפרמטרים. ואז יוצא מספר, לדוגמא 8, זהו לא החציון! זהו המיקום של החציון! הולכים לסדרה וסופרים עד שמגיעים למספר 8, המספר ששם זהו החציון.

החציון זהו הערך אשר מחצית מהנתונים נימצאים מתחתיו או שווים לו
ומחצית מהנתונים נימצאים מעליו

לדוגמה:

קבוצת מספרים

5,20,25,35,50,75

החציון הוא בין שני המיספרים 25 ו 35

(25+35)/2 =30
חח עניתי כבר על השאלה הזאת היום וחיפשתי את התשובה שלי אבל מצאתי משהו אחר עוד יותר מפורט-
http://www.stips.co.il/singleask.asp?stipid=543724
חציון הוא מדד למיקום המרכז של קבוצת נתונים מספריים, שהתקבלו בדרך כל שהיא, כגון במדגם, או מדד למיקום המרכז של משתנה מקרי. לחציון כמה תכונות משותפות עם הממוצע, אבל הוא אינו רגיש כלל לערכי קצה, והדבר מהווה יתרון בהצגות מסוימות של כמה נתונים (כגון רמות שכר). את החציון אפשר לחשב גם כאשר הנתונים אינם מספריים, כמו למשל כאשר מדרגים צבעים לפי בהירותם (דרושה הבהרה) או שופטים לפי חומרת העונש שהם קוצבים (דרושה הבהרה). בהשוואה למדדים אחרים, קשה לנתח את החציון ככלי סטטיסטי, ולפיכך חשיבותו התאורטית נמוכה.