2 תשובות
חציון = אמצע זה ממש תלוי אם את צריכה למצוא בטבלה הוא בסתם מספרים רשום לך בספר את הדרך תקראי ותביני זה מסובך להסביר בהצלחה.
חציון = חצי.
נגיד ויש לך את המספרים: 1 3 5 4 2, את צריכה לסדר אותם מהגדול לקטן ואז נגיד ויש לך 1 2 3 4 5, המספר האמצעי הוא החציון והמספר כאן הוא 3, כי הוא האמצעי.
עכשיו אם יש לך כמו מספרים אי זוגית לדוגמא 1 2 3 4 5 6 אז אחרי שסידרת אותם לפי הסדר את לוקחת את שתי המספרים האמצעים (3,4) ומחלקת לשתים וזה יוצר את החציון.