2 תשובות
ציון שכיח זה הציון שהופיע הכי הרבה פעמים וחציו מסדרים לפי בדר עולה ורואים מה באמצע
תסדר את כל הציונים מהגבוה לנמוך.
* אם יש מספר אי-זוגי של תלמידים, קח את המספר האמצעי (למשל אם יש 3 תלמידים אז החציון הוא המספר השני וכו').
* אם יש מספר זוגי של תלמידים, קח את שני המספרים האמצעיים ותעשה ביניהם ממוצע.
המספר שיצא לך בכל אחת מהאפשרויות הוא החציון.