5 תשובות
מספר אטומי = מספר הפרוטונים
המספר האטומי של יסןד הוא מספר הפרטונים שלו.
המספר האטומי של מימן הוא 1 לכן יש לו פרוטון אחד.
המספר האטומי הוא מספר הפרוטונים שלו.
מספר אטומי = פרוטונים, אלקטרונים, ניוטרונים
כלומר אם המספר האטומי הוא 1 אז כנל גם הפרטונים, האלקטרונים והניוטרונים
כן בטבלה המחזורית כתובים מספר הפרוטונים ולאטום מימן יש פרוטון 1 ומספר אטומי זה מספר הפרוטונים