4 תשובות
מספר הנויטרונים האלקטרונים והפרוטונים שווה. לכן המספר האטומי הוא מספר הנויטרונים
זה המספר האטומי
לא נכון, אתם מטעים.
צריך לחשב אותה. המסה של אותו אטום, פחות מספר הפרוטונים שווה למסה של הניוטריונים. לא מוסיפים לחישוב את מסת האלקטרונים כיון שהיא זניחה.