7 תשובות
שואל השאלה:
וואלה תודה אבל במספרים
110 ואני חושב שיותר.
110
בדרך כלל המורים למדעים יודעים את זה
110 משהו כזה
110 אבל תמיד מנסים לגלות עוד