3 תשובות
2 אטומי פחמן מחוברים עם 2 אטומי מימן בקשר כימי
מלקולה המכילה 2 אטומי פחמן ו2 אטומי מימן
פחמימן