5 תשובות
טור זה רק לאורך
לאורך
טור זה תמיד לאורך, בלי קשר לטבלה