4 תשובות
מספר אטומי זה פרוטונים
מספר מסה זה פרוטונוים + נויטרונים.
אז תחשב
אנונימי
מספר האטומי הוא מספר הפרוטונים נראלי
זה מספר הפרוטונים
אי אפשר להוציא פרוטונים (אפשר אבל זה מסובך)
אי אפשר להוציא *ניוטרונים
באותו הנושא: