2 תשובות
חתימה טובה אמרו בעשרת הימים האחרונים וגמר חתימה טובה זה בסוף הצום
חתימה טובה זו ברכה לעשרת ימי תשובה
כלומר החל מראש השנה העברית למשך 10 ימים, מכיוון שביום זה על פי האמונה אלוהים בוחר את גורלנו לשנה הקרובה.
גמר חתימה טובה זו ברכה לקראת יום כיפור וביום כיפור, מכיוון שעל פי האמונה אלוהים חותם את ההחלטה במהלך צאת יום הכיפורים.