4 תשובות
בתחילת הצום חתימה טובה ובסופו גמר חתימה טובה
ביום כיפור
בתחילת הצום חתימה טובה ובסוף גמר חתימה טובה.
בתחילת צום כיפור אומרים חתימה טוב, ובסיומו אומרים גמר חתימה טובה.
חתימה טובה, מברכים בין ראש השנה ליום הכיפורים.
גמר חתימה טובה, מברכים לאחר יום הכיפורים, עד היום השביעי של חג הסוכות, ('הושענא רבה').