8 תשובות
עד סוף סוכות.
מישהו
זמן החתימה הוא בשעת תפילת נעילה, בסוף יום הכיפורים.

לאחר מכן, מאחלים - גמר טובה, או, פיתקא טובה.
מועד החתימה הוא תפילת נעילת לפני סיום הצום של יום הכיפורים.
השם יחזיר את עם ישראל בתשובה.

ר' עוז
בשעת הנעילה- השקיעה ביום כיפור. אבל, אפשר לתקן עד סוכות.
חתימת הדין היתה ביום כיפור, אבל מי שלא הספיק לחזור בתשובה ולהתחרט על המעשים הרעים שלו עד יום כיפור יכול להתחרט עד סיום החג האחרון בחודש תשרי - סוכות
בס"ד
תפילת נעילה היא התפילה בה נחתם יום היפורים וגם החתימה של הדין. אמנם לפי חז"ל יום 'הושענא רבא' הוא זמן 'מסירת הפתקים' של הדין והוא זמן מסוגל לתיקון החתימה.
נהגו לאחל עד אז, 'פתקא טבא' כלומר שהפתק של האדם יהיה לטובה. ויש שנהגו לומר 'גמר טוב'.
יש בספרי החסידות מקורות לכך שיום אחרון של חנוכה הוא היום האחרון לחתימת הדין.
בכל אופן בכל השנה יכולים לחזור בתשובה, וודאי שלא צריך לדחות עד יום כיפור.
שיהיה 'גמר טוב' ו'פתקא טבא'
הרב דוב מילר
בס"ד

בראש השנה דינים את האדם אבל דינו עדיין לא חתום ולכן מכאן מאחלים שיהיה לנו גמר חתימה טובה, בנעילה של יום כיפור חותמים את דינו של האדם ומכאן מברכים חתימה טובה שמקווים שנחתמנו לטובה, אבל עדיין "הפתקים" לא נשלחו עד להושענא רבא, כלומר מי שלא כל כך עשה תשובה יכול עדיין לשנות את הגזרות הרעות חס ושלום.

חתימה טובה ושנה טובה רפאל.
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס
עד הושענא רבא אנו אומרים "פתקא טבא" שכן אז בעצם הכל נגמר... אין דרך חזרה...


על פי ספרים מסויימים עד חנוכה אפשר עוד לשנות... שאז זה בחינת הושענא רבה...


בהצלחה!
ברסלב