3 תשובות
כאילו ש''אלוהים חותם איפה נהיה'' נותן לנו גזר דין... כן שמענו
יום כיפור הוא המועד האחרון לכפרה, בו נחתם הדין שקובע מה יהיה לך לכל השנה. אז מאחלים שהדין שייחתם יהיה טוב.
שהשם חותם את החתימה הסופית מה יהיה לך כל השנה אז שהיא תהיה חתימה טובה
אז..
שתהיה לך גמר חתימה טובה!