2 תשובות
אחרי וצום קל ומועיל אומרים לפני כיפור
חתימה טובה לפני גמר חתימה טובה אחרי