6 תשובות
להתקשר למשרד החינוך ולבקש את המפקח על הבית ספר שלך ולהודיע לו.
בהצלחה
מה זה משנה, זה לא שזה מעשה פלילי או שזה משפיע איכשהו על הכיתה
היית רוצה עכשיו שיעיפו אחד מהילדים מהכיתה? רק בגלל שזה כנגד החוק? לא יעשו עם זה כלום
ואז מה אתה רוצה שיעשו? יעיפו ילד מהכיתה?
בשביל מה זה טוב
למנהל.
למרות שאני יודעת שעוד אחד בכיתה זה המון,
מה יעשו פשוט יוציאו מישהו מהכיתה?
רק כדי שיהיה 40?
לא נראה לי הוגן במיוחד
קודם כל להנהלה של בית הספר. אם לא עושים כלום אפשר לפהות במייל למשרד החינוך
כולה אחד