15 תשובות
שלוש
שלוש
שלוש מילים
מיה = נקבה
מילה (ארוכה )
שלוש
שלוש מילים
שלושה
אנונימית
שלוש מילים
שלוש מילים
מילה - אחת
שלוש - מילים
מילה אחת
שלוש מילים
שלוש מילים
שלוש מילות שלושה מילים
מילה-אחת לשון נקבה
מה שאומר שלוש מילים
שיטה קטנה כדי לדעת אם איזשהי מילה היא זכר או נקבה זה להוסיף למילה איזשהו שם תואר, למשל מילה ארוכה. ככה את תדעי ש"מילה" זה נקבה והמספרים בנקבה הם בלי ה' בסוף כלומר שלוש מילים ולא שלושה מילים