5 תשובות
מילים הנאמרות
מילים נאמרות.
מילה - אחת
מילים - נאמרות
אז מילים הנאמרות (:
מקווה שעזרתי (:
מילים הנאמרות