9 תשובות
שלושה עשר
שלושה עשר פרסים, זה זכרים.
זה היה שלוש עשרה אם זה היה פרסיות.
פרס אחד, שלושה עשר פרסים.
היווש, ואומריים שלושה עשר פרסיים!

ומיילה שאיין על הפרסיים!
שלושה עשר..
פרסים ( פרס של תחרות ) או פרסים (עדה, פרסי )?
שואל השאלה:
פרס של תחרות