7 תשובות
מילה - אחת
שלוש מילים
שלוש מילים (:
3.
חח סתם שלוש
שלוש- נקבה
שלושה- זכר
מילה אחת
מילה- נקבה

שלוש מילים.

שלוש