6 תשובות
שלוש, מילה אחת.
מילה אחת
שלוש
שלוש מילים
שלוש. מילה-נקבה
מילה
מילה-חמודה
חמודה=נקבה
נקבה=שלוש
זו השיטה
מילה=נקבה.
מילה אחת.
שלוש מילים.