4 תשובות
**תפתרי xd
פשוט תפטרי את התרגיל הבא
מספר אחד x
מספר שני x+1
מספר שלישי x+2

x+x+1+x+2= 252

התוצאה הסופית: 83, 84, 85
83,84,85
83 84 85
בהצלחה