7 תשובות
x+x+2+x+4+x+6=60
4x=48
x=12
שואל השאלה:
אני צריכה גם 4 מספרים אי זוגיים עוקבים שסכומם 56.. בבקשה:)
אנונימית
זה באותה דרך
x+x+2+x+4+x+6=56

4x=44

x=11

11,13,15,17
שואל השאלה:
תוודה:)
אנונימית
a a+2 a+4 a+6
כולם ביחד שווים = 4a + 12


4a + 12 = 60
4a = 48
a=12

בדיקה: 12 14 16 18
18+12 =30
16+14 = 30
30+30=60!
12+14+16+18