2 תשובות
בקישור
עושים התרמה כדי לאסוף כסף למטרה מסוימת