10 תשובות
פירוש המילה אשתקד, זה כמו היום לפני שנה.
אנונימי
אשתדקד זה שנה שעברה
אשתקד זה בשנה שעברה...
למשל, אתמול אשתקד לפני שנה ויום.
זה כמו אתמול רק לפני שנה
אשתקד זה שנה שעברה
מתי שאתה רוצה להגיד משהו שקרה בשנה שעברה אתה אומר "אשתקד"
שנה שעברה, מקווה שעזרתי...
אבשלום קור (סתאאם...)
הכוונה שנה שעברה. כל טוב.
אשתקד שנה שעברה מקווה שעזרתי..
שנה שעברה
מאה אנשים עונים אותו דבר
גע