2 תשובות
לפי מילון אבן שושן - גדר, הגבלה.
אנונימי
שואל השאלה:
לא שאלתי מה פירוש המילה בכלל, שאלתי מה משמעותה במשפט הנ"ל