2 תשובות
ונדאלי - פרוע, גס.
ברוטאלי - כמעט זהה
ונדלי-פראי, ברברי, גס, אלים, מחבל, משחית.
ברוטאלי-ממש זהה.