2 תשובות
שטח מעגל- פאי כפול רדיוס בריבוע
הקוטר הוא כפול 2 מהרדיוס, אז הרדיוס הוא 4 חלקי 2 -> 2 ס"מ.
אז הרדיוס שלנו הוא 2, עכשיו:
שטח המעגל= 3.14 כפול 2 בריבוע
3.14 כפול 4 = 12.56 יחידות שטח

רדיוס בריבוע כפול פאי
באותו הנושא: